Skład i redakcja techniczna

                

                                 Robimy skład publikacji do druku,

                                            opracowanie graficzne,

                                                      korekty i redakcję techniczną.

Moje stowarzyszenia: 

          Związek Literatów Polskich    

 

Copyright © 2013
Projekt i realizacja: APISOFT strony internetowe